IMG_9400-3

Siedlisko Wataha - domki, noclegi nad Jeziorem Solińskim