IMG_9421-12

Siedlisko Wataha - domki, noclegi nad Jeziorem Solińskim