IMG_9422-13

Siedlisko Wataha - domki, noclegi nad Jeziorem Solińskim