IMG_9435-20

Siedlisko Wataha - domki, noclegi nad Jeziorem Solińskim