IMG_9411-8

Siedlisko Wataha - domki, noclegi nad Jeziorem Solińskim